GPSBabel

GPSBabel 1.3.2

Czytaj, konwertuj i edytuj punkty GPS